Kosár0
Nincs termék a kosárban.

Adatvédelmi nyilatkozat

A FLEXICO Kft. által üzemeltetett www.pelenkafutar.hu webáruház adatkezelési tájékoztatója.

1) A tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a FLEXICO Kft. (székhely: 3842 Halmaj, Szent István tér 1., cégjegyzékszám: 05-09-008006, adószám: 21219715-2-05 – továbbiakban, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint biztosítsa az érintett személyek jogainak tiszteletben tartását a személyes adatainak feldolgozása során.

A Szolgáltató a www.pelenka.com és www.pelenkafutar.hu (továbbiakban mint Webshop) címen webshopot üzemeltet, melyen az érdeklődők, látogatók, regisztrálók, vásárlók és hírlevélre jelentkezők és vásárlók személyes adatait kezeli.


2) Adatkezelő megnevezése

2.1. Az adatokat a Szolgáltató kezeli:

Név: FLEXICO Kft.
Székhely: 3842 Halmaj, Szent István tér 1.
Telefonszám: 06 46 596 253
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fióktelep címe: 1042 Budapest, József Attila út 54.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Közös adatkezelő

  • Cg. 05-09-007549 cégjegyzékszámú ARTASZ Pénzügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3561 Felsőzsolca, Kassai út 21. 1. em. 1.; képviselő: Kriván Andrea ügyvezető)

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Adatfeldolgozók megnevezése:

Az adatkezelő könyvvizsgálója: "GY & GY" PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli, Pénzügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-006124, 3800 Szikszó, Hunyadi út 40. szám, Győrffi György ügyvezető)

  • Alkalmazott irodai asszisztens. Elérhetősége az adatkezelő címén.
  • GLS futárszolgálat

3) Kezelt személyes adatok meghatározása

3.1) Regisztráció

A webshopon történő vásárláshoz a vevő e-mail címének, nevének és lakcímének illetve postázási címének megadása szükséges. A megrendelt áru ellenértékét a vevő a megrendelést követően előre átutalással egyenlíti ki, vagy a kiszállítással egy időben utánvéttel, a vevő választása szerint.

Adatkezelés célja: a vásárlók azonosítása, gyors és szakszerű kiszolgálása, vásárlásuk egyszerűsítése, hírlevél eljuttatása.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása és (GDPR. 6.§ (1) bek (a). pont és az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. (b) pontja)

Kezelt adatok: felhasználói név, e-mail cím, név, számlázási cím (név, cím), szállítási cím (név, cím), telefonszám.

Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 1 év.

3.2) Hírlevélre való jelentkezés

A webáruház használata folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli. Leiratkozási lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, valamint kérhető a megadott elérhetőség valamelyikén.

Adatai módosítását, törlését bármikor kérheti írásban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

3.3) Sütik (cookie)

A webáruház böngészése folyamán cookiek, és Double Click Cookiek segítségével technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai és marketing célból. ( az oldal látogatásának ténye, időtartama, IP-cím stb.) A Double Click Cookiek által gyűjtött információkat remarketing célokra használjuk fel.

3.4) Megrendelések kezelése

Az Adatkezelő a Webshopon lehetőséget ad az általa forgalmazott termékek megrendelésére. A megrendeléseket és a számlákat a Webshop és az ügyviteli rendszer tárolja az alábbiak szerint:

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja) a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. (b) pontja) és Számviteli törvény rendelkezéseinek alkalmazása.

Kezelt adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, email cím, telefonszám, adószám, dátum.

Adatkezelés időtartama: Online rendszerben a megrendelések 1 évig kerülnek tárolásra.

A számlák a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése szerint 8 évig történnek tárolásra.

3.5) Technikai adatok

Az adatkezelő által végzett adatkezelés biztonságát a következő technikai és szervezési intézkedések garantálják:

  • általános irodai automatizálási eszközök (MS Office, MS Word, -Word, Exel, – Windows 7 operációs rendszer tűzfallal és jelszóval védve. Az adatkezelő által használt laptop Windows 8 operációs rendszert használ és tűzfallal védett. A cég központi adathordozóján lévő adatokhoz a titoktartási nyilatkozatot aláírt munkavállalók és a Cég ügyvezetője férhet hozzá. A rajta szereplő adatok a cég üzleti forgalmára vonatkozó adatok, továbbá számlázási, könyvelési adatai, pénzügyi nyilvántartásai és analitikái. Az elektronikus levelezés a Mozilla Thunderbird használatával történik. Az e-mail fiókok jelszóval, vírusvédelemmel és tűzfallal védettek, a fiókok csak hivatalos célra használhatók.
  • rendszeres mentések;
  • a munkavállaló által tett titoktartási nyilatkozat;

4) Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

4.1) Az adatokat első körben kizárólag az Adatkezelő megbízott munkatársai jogosultak megismerni.

4.2) Az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé (kivéve hatósági megkeresések és az adatfeldolgozóval való kapcsolattartás)

4.3) A Webshop üzemeltetése, rendelés teljesítése esetén külső adatfeldolgozót vehet igénybe. (pl: könyvelő, szállítmányozási cég, informatikai rendszerfejlesztők)

4.4) Adatfeldolgozók megnevezése a 2. pontban található.


5) Adat kezelés, elhelyezés és biztonság

A kezelt adatok elektronikus és papír formában történnek tárolásra a 3.5. pontban írtak szerint történik. A hozzáférési lehetőség munkakörökhöz kapcsolódik. Az alkalmazottak személyes adatai az adathordozókon megfelelő védelemmel vannak elhelyezve, illetve a papír alapú dokumentumok zárt helyiségben kerülnek tárolásra. Kulcsa az ügyvezetőnek és a könyvelőnek van.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz a rendszerei, infrastruktúrája és ügyviteli folyamatai biztonságos működőse érdekében, kifejezett tekintettel a személyes adatok védelméért.


6) Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.


7) Érintettek jogai

Az érintett

  • kérhet tájékoztatást a kezelt személyes adatokról
  • kérheti a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását
  • kérheti a személyes adatok korlátozását
  • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Kérelmeit email-ben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen jelentheti.


8) Jogorvoslat

Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, illetve a 3842 Halmaj, Szent István tér 1. postai címen jelezheti a szolgáltató felé.

Felügyeleti szerv:

A bejelentést a NAIH alábbi elérhetőségein lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

A NAIH vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 52-58. §-ai (GDPR VIII. fejezete) tartalmaznak.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése (GDPR 79. cikke) alapján bírósághoz fordulhat, a bíróság ezen ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg:

www.birosag.hu/torvenyszekek

Cégünk az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete 104. cikk (2) bekezdése szerinti online vitarendezési platformot nem használ.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a GDPR és az Infotv. rendelkezései alkalmazandók.